Lučební závody a.s. Kolín

Lučební závody a.s. Kolín  - montáž parní kotelny - 3 parní kotle - 2x 8MW a 1x 6MW

                                          - potrubí pro chemický průmysl (pára, solanka, toluen) DN 15 → DN 1

 

stavbyvedoucí za ferostav: Petr Stenpák